Vooruit denken

Orde op zaken

Wanneer u komt te overlijden, moet er door uw nabestaanden ineens een hoop geregeld worden. Door uw zaken op orde te hebben kunt u veel zorgen bij hen wegnemen. Het is fijn als dan de belangrijkste papieren omtrent uw financiële situatie, zoals verzekeringspolissen, door anderen te vinden zijn. Ook adresgegevens van uw dierbaren moeten snel voorhanden zijn, zodat iedereen op tijd op de hoogte gesteld kan worden.

Digitale nalatenschap

Relatief nieuw is het zorg dragen voor uw ‘digitale nalatenschap’. In deze tijd heeft iedereen naast zijn gewone leven vaak nog een leven online. Denk hierbij aan sociale media accounts zoals facebook, twitter, linkedIn. Maar ook bankrekeningen, verzekeringen, Itunes tegoeden, paypal accounts, worden tegenwoordig veel via internet geregeld. Zonder de juiste wachtwoorden is het moeilijk snel inzicht te krijgen in de financiële situatie.

Het is daarom goed om een overzicht te maken van uw accounts, en te zoeken naar een veilige manier om uw wachtwoorden toegankelijk te maken voor uw nabestaanden.

Zie voor meer informatie over sociale media-accounts: nuvema.nl/social-media-testament
Ook bestaan er digitale kluizen, zoals bijvoorbeeld te vinden is op Digizeker of Afternote.

Over al deze zaken is ook veel informatie te vinden op de website van de specialisten van Digitale Nazorg.