Blog

Kijk, t is Hetty!

Hospice-Utrecht-webHetty van de Hospice Utrecht op de Kanaalstraat is werkelijk een drijvende kracht. Ze heeft een prachtige balans tussen luisteren en leiden, tussen denken (over het leven, het sterven en het beleid in de hospice) en doen, tussen uit handen geven en zelf aanpakken. Ze weet zo leiding te geven dat je niet het gevoel hebt dat er leiding is, terwijl je toch niet stuurloos ronddobbert.
Deze maand een interview met onze Hetty op de website van De bezieling, onder de titel: Hospice Utrecht – hier wordt geleefd. Lezen!