Blog - Hillig Meer

5 redenen om voor een natuurbegrafenis te kiezen

Natuurbegraafplaats Hillig Meer - Gefilterd zonlicht in De Boskapel SENS uitvaarten Utrecht

De charme van begraven worden in de natuur spreekt mensen aan. De laatste jaren kiezen daarom steeds meer mensen voor een natuurbegrafenis. Maar waarom eigenlijk? We laten de 5 belangrijkste overwegingen zien.

Hoewel cremeren steeds vaker de voorkeur heeft boven begraven, stijgt het aantal mensen dat kiest voor een natuurbegrafenis elk jaar. Waren er in 2013 ongeveer 250 natuurbegrafenissen, in 2019 steeg dit naar ongeveer 1.500 (Bron: Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB)). Hoewel dit nog steeds een klein aandeel van het totaal is, kiezen toch steeds meer mensen voor een begrafenis in de natuur. Maar wat houdt een natuurbegrafenis precies in?

Wat is een natuurbegrafenis ?

Een natuurbegraafplaats ligt vaak in een natuurgebied en altijd in een natuurlijke omgeving,  zoals bijvoorbeeld in bossen of in heidegebied. Je wordt als het ware begraven in de natuur. Er worden geen grafstenen of andere markeringen met beplanting bij het graf geplaatst, waardoor het landschap behouden blijft. De natuurbegraafplaats ziet er dus meer uit als natuurgebied dan als begraafplaats.

Het graf is terug te vinden met behulp van gps-coördinaten. De overledene wordt begraven zonder materialen die schadelijk zijn voor het milieu. Natuurbegraafplaatsen zijn meestal vrij toegankelijk. Dat betekent dat iedereen er kan wandelen.

Waarom kiezen mensen voor natuurbegraven?

Waarom kiezen voor een natuurbegrafenis? Verschillende mensen hebben er hun eigen redenen voor.

Behoud van natuurgebied

Onder de mensen die kiezen voor een natuurbegrafenis zitten veel natuurliefhebbers die het belangrijk vinden dat natuurgebieden beschermd worden. Natuurbegraven is een manier om een natuurgebied te behouden. Sommige natuurbegraafplaatsen werken bijvoorbeeld samen met of zijn eigendom van Natuurmonumenten of organisaties als het Utrechts Landschap.

Een eigen plek voor ‘altijd’

Gedenkteken Heidepol natuurbegrafenis SENS uitvaarten Utrecht

Met natuurbegraven wordt het lichaam van een overledene blijvend teruggegeven aan de natuur en aarde. Bij een begrafenis op een gewone begraafplaats wordt een graf uitgegeven voor bepaalde tijd. Na een aantal jaren moeten de nabestaanden de grafrechten verlengen of wordt het graf geruimd. Voor sommige mensen is dat een naar idee. De plek van een natuurgraf is voor altijd. Op een natuurbegraafplaats kun je zelf een plek uitkiezen en veel mensen doen dat al voor ze overlijden.

Duurzame keuze

Een natuurbegrafenis is een duurzame keuze, voor wie duurzaamheid bij leven belangrijk vindt, en dit ook een rol speelt na de dood. Bij een natuurbegrafenis worden alleen materialen gebruikt die niet schadelijk zijn voor de bodem en de dieren en planten die er leven. De overledene wordt begraven in een kist, mand of wade, maar soms plaatsen mensen ook een urn met as van een dierbare in het graf.

Al het materiaal is van natuurlijk afbreekbaar materiaal, ook bijvoorbeeld de kleding die de overledene aanheeft.

Buiten afscheid nemen

Boskapel Heidepol natuurbegrafenis SENS uitvaarten Utrecht

Bij een natuurbegrafenis is de afscheidsbijeenkomst vaak buiten. Bij een gewone begrafenis of crematie vindt het afscheid juist meestal binnen plaats, bijvoorbeeld in een kerk of aula. Het geeft een gevoel van vrijheid  en de natuur wordt er meer bij betrokken. Zo kunnen bezoekers bijvoorbeeld zitten op boomstronken, kunnen ze zelf muziek maken en een wandeling te maken door het natuurgebied. Ze horen het geluid van vogels en voelen de wind door het haar.

In deze tijden van corona kan een natuurbegrafenis een mooi alternatief zijn. Je kunt buiten afscheid nemen en afstand tot elkaar bewaren is makkelijker.

Minder zorg voor nabestaanden

Op een natuurgraf mogen geen grafmonumenten geplaatst worden. Meestal kan er wel een kei of een houtschijf op het graf gelegd worden. Er hoeft dus geen grafmonument gemaakt te worden, het graf hoeft niet onderhouden te worden en er hoeft niet betaald te worden voor een verlenging van de grafrechten. Op die manier hebben de nabestaanden geen zorgen over het graf. Of de totale kosten uiteindelijk lager liggen is afhankelijk van vele keuzes, maar natuurbegraven is zeker niet altijd de duurdere keuze.

Denkt  u erover na te kiezen voor een natuurbegrafenis? Wij denken graag mee. Neem gerust contact op. Meer informatie over natuurbegraven is onder andere te vinden bij de branchevereniging van natuurbegraafplaatsen: www.brana.nu