Privacy beleid

SENS uitvaarten bestaat sinds 2014 en wordt gevormd door Meta Stevens en Simone Scholts.

Om ons werk goed te kunnen uitoefenen verzamelt SENS diverse gegevens. We gaan daarbij zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens. Hieronder beschrijven we welke gegevens wij als SENS verwerken, met welk doel, en hoe lang wij deze bewaren.

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij Meta of Simone,
telefoon: 030 – 7370202
mail: info@sensuitvaarten.nl
of per post: Palestrinastraat 1-B, 3533 EH Utrecht

Gegevens ten behoeve van een uitvaartbegeleiding

SENS begeleidt bij uitvaart en afscheid na een overlijden. Ook verzorgen wij voorgesprekken ter voorbereiding op het afscheid en bieden wij nazorg in een ruime periode na de uitvaart. Tijdens onze activiteiten verzamelen we gegevens die we nodig hebben om de opdracht goed uit te kunnen voeren.

Dit gaat om de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummers
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

Ook leggen wij inhoud van gesprekken ter voorbereiding op de uitvaart vast, waarin soms gevoelige informatie gedeeld wordt, zoals geloofsovertuiging, politieke voorkeur of eventuele medische gegevens.

Daarnaast bewaren wij incidenteel een kopie van een identiteitsbewijs of een bankrekening nummer. Deze kan nodig zijn om verzekeringsgelden te innen of om uw betaling af te handelen.

Toestemming
Met de opdrachtgever van een uitvaart sluiten we een overeenkomst af, waar dit privacy-statement een onderdeel van is.

Als overige betrokkenen hun contactgegevens met ons delen, bijvoorbeeld om op de hoogte gehouden te worden van draaiboeken of dergelijken, dan geven zij hiermee toestemming om deze te gebruiken voor het uitvoeren van de opdracht en te bewaren voor latere referentie.

Bij een voorgesprek voor een uitvaart vragen we toestemming van de opdrachtgever van het voorgesprek om zijn of haar gegevens te bewaren tot het moment van overlijden, zodat we na overlijden goed invulling kunnen geven aan de geuite wensen. De opdrachtgever van een voorgesprek krijgt altijd een kopie van de gegevens die wij bewaren.

Bewaren
We bewaren de gegevens in een digitaal en deels schriftelijk uitvaartdossier. Hierin komen ook de rouwkaart, kopie van eventuele rouwadvertentie, een logboek, opdrachtformulieren voor crematorium of begraafplaats, aangiftepapieren, kopie akte van overlijden, verlof voor cremeren of begraven, en het draaiboek van de uitvaart of afscheid.

We bewaren dit dossier volledig voor de duur van een jaar na overlijden ten behoeve van de nazorg. Daarna verwijderen we bankgegevens, kopie identiteitsbewijs, akte van overlijden en opdrachtformulieren aan derden. We bewaren de overige gegevens (rouwkaart, draaiboek, logboek, persoonsgegevens opdrachtgever, contactgegevens andere naasten) voor latere referentie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst deelt SENS persoonsgegevens met derden. Het gaat dan om een crematorium of begraafplaats, kerk of andere afscheidslocatie, de gemeente voor de aangifte in de basisadministratie, een opbaarlocatie, bloemist, fotograaf of een andere partij die betrokken is bij de uitvaart. Dit gebeurt in opdracht van de opdrachtgever, en we verstrekken alleen de gegevens die nodig zijn.

Financiële administratie
De inkomende en uitgaande facturen, en de persoonsgegevens die daarop vermeld staan, delen wij met onze boekhouder ten behoeve van onze jaarrekening. We bewaren deze gegevens gedurende de wettelijke termijn van zeven jaar.

Cookies
SENS uitvaarten gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt altijd de gegevens die wij bewaren inzien, corrigeren of laten verwijderen.

Mocht u hiervan gebruik willen maken, neem dan contact op met Meta of Simone van SENS uitvaarten, via info@sensuitvaarten.nl.
We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SENS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@sensuitvaarten.nl

Mocht u niet tevreden zijn of twijfels hebben over hoe SENS met uw gegevens omgaat, dan horen wij dat graag. U heeft tevens de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Nieuwsbrief
SENS verstuurt twee tot vier keer per jaar een nieuwsbrief. Hierin houden we de abonnees op de hoogte van onze activiteiten of ander nieuws met betrekking tot SENS of onze bedrijfsvoering. We versturen deze nieuwsbrief via het online mailing-programma Mailchimp. Abonneren kan door uw gegevens in te vullen via deze link, ook op verschillende plaatsen te vinden op onze website, of door dit aan ons te vragen. U geeft daarmee toestemming om uw naam en emailadres en eventueel woonplaats te gebruiken voor het versturen van deze nieuwsbrief. We gebruiken deze gegevens voor geen enkel ander doel, en verstrekken deze gegevens ook niet aan derden. We bewaren deze gegevens tot u zelf het abonnement opzegt of tot wij stoppen met het versturen van nieuwsbrieven.

Ook lid worden van onze nieuwsbrief? U kunt zich hier aanmelden.