Blog - Inspiratie

Tien goede redenen om over de dood te praten

Als ik later dood ben en wat ik dan zou willen‘Over de dood praten’ is een breed begrip. Het kan gaan over de uitvaart of de visie op het leven-na-de-dood, het kan gaan over palliatieve zorgverlening of over afscheid nemen, het kan gaan over eerdere verlieservaringen of over de eigen sterfelijkheid. Maar waarom zou je eigenlijk, over de dood praten? Lees verder

Eenzame uitvaart

ruben van goghEens in de zoveel tijd is er een eenzame uitvaart. Iemand is eenzaam gestorven, heeft geen familie en vrienden, of in de korte tijd die er ligt tussen overlijden en uitvaart is het niet gelukt deze naasten te vinden.
Omdat elk mens recht heeft op een afscheid, omdat elk mensenleven het waard is gezien en geëerd te worden, wordt ervoor gezorgd dat niemand werkelijk alleen is als zijn of haar lichaam de grond in gaat. Een dergelijke uitvaart is altijd een begrafenis, tenzij men van de overledene zelf een schrijven heeft gevonden dat zijn of haar wens anders is. Mochten er later toch nog mensen komen die de overledene gekend hebben en afscheid willen nemen, dan is een graf daarvoor gepaster dan een urn met as, is de gedachte. Bij zo’n eenzame uitvaart een dichter uitgenodigd. Lees verder

Kijk, t is Hetty!

Hospice-Utrecht-webHetty van de Hospice Utrecht op de Kanaalstraat is werkelijk een drijvende kracht. Ze heeft een prachtige balans tussen luisteren en leiden, tussen denken (over het leven, het sterven en het beleid in de hospice) en doen, tussen uit handen geven en zelf aanpakken. Ze weet zo leiding te geven dat je niet het gevoel hebt dat er leiding is, terwijl je toch niet stuurloos ronddobbert.
Deze maand een interview met onze Hetty op de website van De bezieling, onder de titel: Hospice Utrecht – hier wordt geleefd. Lezen!

Toon Hermans

Tuin

De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen.
En iedereen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen naar de grond
en dan opnieuw weer groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.

Toon Hermans

Uitvaartvernieuwers

In 1995 is het Netwerk uitvaartvernieuwers opgericht. Een netwerk van kleine en eigenzinnige ondernemers in de uitvaartbranche.

Laatst zag ik een foto uit 1888 en ineens stelde ik me voor hoe dat toen geweest moet zijn, toen eigenheid en individuele vrijheid niet het hoogste goed was, maar toen het geloof bepaalde wat goed voor ons was. Ook toen waren er uitvaartvernieuwers actief.

(ondertitel van de foto: The Graves of a Catholic woman and her Protestant husband, Holland, 1888)

uitvaartvernieuwers avant la lettre - SENS uitvaarten Utrecht