Blog - Diversen

Nazorg bij SENS – Even voorstellen: Anouk Vonk

Nazorg bij SENS uitvaarten - Anouk Vonk Nunazorg

“Ik had een moeilijk moment. Toen dacht ik ineens – ik kan Anouk bellen! Dus ik greep naar het telefoonnummer dat ik had gekregen. En het was heel fijn om haar stem te horen en mijn hart te luchten bij iemand die goed kan luisteren.”

Deze reactie kregen we van een nabestaande over de nazorg van Anouk Vonk. Anouk helpt ons bij de nazorg voor nabestaanden na de uitvaart. Normaal gesproken belt zij ongeveer 6 tot 8 weken na de uitvaart, maar je kan haar dus ook zelf bellen. Als je vastloopt, behoefte hebt aan een luisterend oor, of gewoon iets wilt navragen over het afwikkelen van de nalatenschap.

Anouk stelt zich voor

“Ruim twee jaar geleden ben ik met Meta en Simone in contact gekomen en ben ik met hen gaan samenwerken. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik er op een zelfde wijze voor mensen ben als zij: met oprechte aandacht voor wat er is en nodig is. Iets wat ik mijn dierbaren ook toe zou wensen bij mijn uitvaart.

Na het overlijden van een dierbare komt er veel op mensen af. Ik bel ze daarom enige tijd na de uitvaart. En dan ben ik er voor mensen. Ik geef ze de gelegenheid het verhaal nog eens te vertellen. Dat geeft zicht op het eigen unieke rouwproces. Maar mensen kunnen ook terecht voor praktische vragen of vragen over financiële, spirituele of sociale dingen. “Welke instanties moet ik allemaal van het overlijden op de hoogte stellen,” of “ik zou graag weer eens samen met iemand willen wandelen.” In dit soort gevallen biedt de site van U-centraal, https://www.u-centraal.nl/ vaak uitkomst of bijvoorbeeld Stichting TrösT, https://www.trost.nl/.

Aangelijnd blijven

Soms loop ik een tijdje met mensen op: “Fijn dat je nog even aangelijnd blijft, dat geeft mij weer de gelegenheid om een en ander voor mezelf op een rijtje te zetten”. Ik heb ook wel eens haptonomie aangeraden. Dat kan mensen helpen meer bewust te worden van hun emoties en gevoelens. Belangrijkste is dat het maatwerk is, elk mens is uniek. Daarom is oprecht aandacht geven, luisteren, de tijd nemen en samen kijken wat nodig is om rust en ruimte te geven om verder te gaan, heel belangrijk. Ik ben dankbaar dat ik er voor mensen kan zijn.

Sinds een aantal jaar verleen ik de nazorg en hulp bij verlies van een dierbare via Nunazorg. Ik ben opgeleid tot HR-adviseur en heb in zowel de hotellerie, bij de gemeente als in de zorg gewerkt. Daarnaast heb ik een coach- en uitvaartopleiding afgerond. Het begeleiden van mensen loopt als een rode draad door mijn leven.

Guusje

Samen met mijn man woon ik in Zeist en hebben we twee kinderen. Sinds kort is daar hond Guusje bijgekomen en ik vind het heerlijk dagelijks in het bos uit te waaien en mijn hoofd leeg te maken. Zo kan ik er weer voor anderen zijn!”

Meer weten over hoe wij onze nazorg vormgeven? Neem gerust contact met ons op, we vertellen er graag meer over.

SENS verhuist!

SENS verhuist naar Dominicuskerk in Oog in Al - SENS uitvaarten UtrechtNa een paar jaar vanuit huis te hebben gewerkt, heeft SENS een eigen kantoor gevonden naast de Dominicuskerk in Oog in Al.

Ons plekje zit op de eerste verdieping van de voormalige kloosterverblijven naast de Dominicuskerk. Een hoop klussen verder (ook met dank aan de vele klushulpen!) zijn we inmiddels gesetteld in ons kleine en fijne kantoortje.

SENS verhuist naar Dominicuskerk in Oog in Al - SENS uitvaarten Utrecht SENS verhuist naar Dominicuskerk in Oog in Al - SENS uitvaarten Utrecht SENS verhuist naar Dominicuskerk in Oog in Al - SENS uitvaarten Utrecht

 

 

 

We voelen ons thuis tussen onze directe buren van de Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht, VPW Nederland en het Huis van Dominicus.


SENS verhuist naar Dominicuskerk in Oog in Al - SENS uitvaarten Utrecht

Ons nieuwe adres:
Palestrinastraat 1-B
3533 EH Utrecht

Het telefoonnummer is ongewijzigd:
030 – 737 02 02

 

Wil je ons nieuwe plekje komen bewonderen?
Van harte welkom, de koffie is vers!

(Wel even van tevoren bellen om te checken of we er zijn)

Het UMC herdenkt

ter beschikking aan de wetenschap - het UMC herdenkt - SENS uitvaarten Utrecht
Eens per jaar worden de mensen herdacht die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap. Afgelopen zaterdagochtend was zo’n herdenking in het UMC, en wij waren erbij namens de nabestaanden.

Er waren een aantal toespraken, muziek van het blokfluitensemble Sarabande en er werden twee gedichten voorgelezen.

De sprekers vertelden hoe belangrijk het voor het onderwijs en de wetenschap is om de lichamen te mogen “gebruiken” en hoe dankbaar men daarvoor is. Een student geneeskunde vertelde hoeveel ontzag, respect maar ook enige schroom er is wanneer je voor de eerste keer de snijzaal binnengaat.

trots

Het meeste indruk maakte toch het voorlezen van de namen.  94 namen werden genoemd. Studenten wisselden elkaar af en steeds werd er na een twintigtal namen een waxinelichtje aangestoken.

En toen hoorde ik opeens de naam van de persoon voor wie ik er was.

Mijn hoofd schoot vol herinneringen, maar vooral voelde ik trots. Onze intellectuele en poëtische dierbare heeft haar steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van onderwijs en wetenschap.

herdenkingsmonument

Na het programma verlieten we de zaal, kregen we een witte roos en liepen we in een stoet naar het monument; een herdenkingsplaquette naast het stiltecentrum. De plaquette hangt aan de muur en in een soort glazen kistje staat het boek met alle namen van die tot nu toe hun lichaam ter beschikking hadden gesteld.

Iedereen kon zijn bloem in een vaas doen en zo ontstond zowaar een kleine bloemenzee daar in die gang.

Daarna was er koffie, thee en cake je kon napraten. Met elkaar en met de studenten, docenten en andere medewerkers van het UMC.

ter beschikking stellen aan de wetenschap - lichaamsdonatie info

Wilt u zelf uw lichaam ter beschikking stellen?

Veel mensen vinden het een mooi idee om het eigen lichaam na overlijden ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Zo wordt er na hun dood nog iets nuttigs mee gedaan. Het zijn er zelfs zoveel dat niet altijd alle lichamen geaccepteerd worden. In Utrecht bij het UMC worden weer nieuwe inschrijvingen geaccepteerd. Voor meer informatie over wat dat betekent en hoe dat aan te pakken vindt u op de website over lichaamsdonatie.

Tien goede redenen om over de dood te praten

Als ik later dood ben en wat ik dan zou willen‘Over de dood praten’ is een breed begrip. Het kan gaan over de uitvaart of de visie op het leven-na-de-dood, het kan gaan over palliatieve zorgverlening of over afscheid nemen, het kan gaan over eerdere verlieservaringen of over de eigen sterfelijkheid. Maar waarom zou je eigenlijk, over de dood praten? Lees verder

SENS bij Bingo FM

Bart van de LisdonkVandaag is het Allerzielen. En gisteren waren we op de radio, vanwege onze activiteit in het kader van Allerzielen: Een liedje voor een Dierbare.

Heel vroeg in de ochtend, toen wij al druk bezig waren met de voorbereidingen in Molen de Ster werd het item uitgezonden in het programma Bingo Ontbijt van Bingo FM, stadsradio Utrecht. Gelukkig bestaat er zoiets als Uitzending gemist. En hier kun je het item terugluisteren:

 

Met dank aan Bingo FM, Bingo Ontbijt en Bert Klaver, de samensteller en presentator van het programma.

De oorsprong van Allerzielen of De Dag van de Doden

Op 2 november is het Allerzielen, in Mexico Dag van de Doden genoemd. Maar waar komt dit feest eigenlijk vandaan? En wat heeft het met Halloween te maken?

Halloween (31 oktober) halloween, allerzielen en de dag van de doden SENS uitvaarten Utrecht
In de Iers-Keltische kalender begon het jaar op 1 november.  31 oktober was dus een soort oudejaarsavond. Het Keltische Nieuwjaar heet Samhain (zeg: Saun). De Kelten geloofden dat de geesten van de overledenen van het afgelopen jaar op 31 oktober terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen. Ze legden voedsel voor de deuren om de goede geesten aan te trekken en droegen maskers om de boze geesten te weren. Later vermengden deze Keltische tradities zich met Romeinse en christelijke. De naam Halloween is afgeleid van All Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen.

Allerheiligen (1 november) Allerheiligen, allerzielen en de dag van de doden, SENS uitvaarten Utrecht
Allerheiligen was oorspronkelijk een herdenking van  martelaren. Martelaar was een eretitel voor degenen die tijdens de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het christelijke geloof met de dood moest bekopen. Gregorius III veranderde in 732 het martelarenfeest in Allerheiligen. Alle heiligen die geen eigen naamdag hebben, worden dan herdacht.
In de negende eeuw vermengt het Samhain van de Kelten zich met deze Allerheiligen dag.  In 844 werd de oorspronkelijke datum van 13 mei veranderd in 1 november, de begindag van de winterperiode volgens de regel van Benedictus.

Allerzielen (2 november) Halloween, allerzielen en de dag van de doden, SENS uitvaarten Utrecht
In de negende eeuw vermengt het Keltische Halloween zich met een Europees christelijk gebruik. In lompen gehulde christenen gingen op 2 november rond in de dorpen. In ruil voor brood met krenten, zgn Zielencake, baden ze voor de zielen van overleden dierbaren van de schenker. Een vroege voorloper van het “Trick or Treat”.

De Roomse traditie van Allerzielen stamt waarschijnlijk uit de abdij van Cluny in Frankrijk. Abt Odilo bepaalde in 998 dat alle kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de 14de eeuw werd deze herdenkingsdag een hoogtijdag in de Rooms-Katholieke Kerk.

Allerzielen is een dag om te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn opgenomen. In de kerk wordt een requiemmis opgedragen, nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. In veel parochies is het gebruikelijk dat bij de afscheidsviering een kruisje wordt opgehangen met de naam van de overledene. Op Allerzielen neemt de familie van de overledene het kruisje in ontvangst.

De dag van de doden (Día de los Muertos)

In Mexico is 2 november de “Dag van de doden”. Ze vieren dat de dood niet het einde is, maar het begin van iets nieuws. Vroeger geloofde men dat de doden op die dag een paar uur terugkeren naar hun familieleden op aarde terug te keren. Men bewaarde schedels en gebruikte deze bij rituelen rondom dood en wedergeboorte. De Dag van de Doden werd oorspronkelijk gevierd begin augustus.  Na de komst van de Spanjaarden werd dit door het christendom geassimileerd en verplaatst naar Allerheiligen en Allerzielen.

Het hele jaar bereiden Mexicanen zich voor op de Dag van de Doden. Iedereen verzamelt spullen om aan de doden te offeren. De graven van dierbaren worden schoongemaakt en versierd. Huisaltaren worden ingericht met bloemenkransen, dodenbrood en allerlei vruchten. Men bezoekt de graven van dierbaren en offert er voedsel en drank. Na afloop eet en drinkt men het vaak zelf op, omdat men gelooft dat de zielen van de doden de ziel van het voedsel tot zich hebben genomen.

Ook worden calaveras geschreven, korte gedichten waarin de spot wordt gedreven met grafschriften van vrienden. Sommige kranten publiceren calavera’s van beroemdheden, met karikaturen van skeletten. De kinderen krijgen doodshoofdjes als ze de huizen langsgaan en zingen: “Het doodshoofdje heeft honger, is er niet een broodje voor hem?”

De Dag van de Doden staat vermeld op de Lijst van Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid van UNESCO

Allerzielen Alomfoto02
Onder andere door het project Allerzielen Alom, geïnitieerd door Ida van der Lee, is de viering van Allerzielen nieuw leven in geblazen. Het is nu voor veel mensen, ongeacht afkomst of overtuiging, een moment om stil te staan bij overledenen. Op de drempel van de winterperiode is het een mooi moment om samen te komen en met elkaar een lichtje voor onze dierbaren te ontbranden.

Ook SENS organiseert elk jaar rond Allerzielen de intieme muzikale herdenkingsbijeenkomst Liedje voor een dierbare. Van harte welkom om eens te komen kijken en luisteren.

Eenzame uitvaart

ruben van goghEens in de zoveel tijd is er een eenzame uitvaart. Iemand is eenzaam gestorven, heeft geen familie en vrienden, of in de korte tijd die er ligt tussen overlijden en uitvaart is het niet gelukt deze naasten te vinden.
Omdat elk mens recht heeft op een afscheid, omdat elk mensenleven het waard is gezien en geëerd te worden, wordt ervoor gezorgd dat niemand werkelijk alleen is als zijn of haar lichaam de grond in gaat. Een dergelijke uitvaart is altijd een begrafenis, tenzij men van de overledene zelf een schrijven heeft gevonden dat zijn of haar wens anders is. Mochten er later toch nog mensen komen die de overledene gekend hebben en afscheid willen nemen, dan is een graf daarvoor gepaster dan een urn met as, is de gedachte. Bij zo’n eenzame uitvaart een dichter uitgenodigd. Lees verder

Waar is ons bloemstuk?!

rouwbloemenEen vriendin van mij had een uitvaart van haar zwager, de man van haar zus. Veel te jong overleden aan een nare vorm van kanker. “Bij mijn uitvaart wil ik geen bloemen van iedereen”, had hij gezegd, “ik heb liever dat dat geld naar een goed doel gaat.”
Maar toch. Helemaal zonder bloemen is ook zo kaal. Dus de directe families zouden zorgen voor bloemstukken. Mijn vriendin wilde graag een bijdrage leveren, dus, in goed overleg met haar zus, heeft zij een bloemstuk besteld, namens hun kant van de familie. De uitvaartondernemer faciliteerde een webshop voor bloemen, en na veel wikken en wegen heeft ze een mooi bloemstuk gekozen, met paarse, witte en lila bloemen.

Op de dag van de uitvaart bleken de bloemen niet bezorgd. “Waar is ons bloemstuk?!” Lees verder